Jutter Verhuur

bos-wandeling

Deze informatie heeft betrekking tot huur en gebruik van de Jutter en de Jutter-Wombat.

Naast het huren van een Jutter op de adressen, vermeld op de uitleenpuntenlijst, is het ook mogelijk om permanent tijdens uw vakantie in zowel binnen- als buitenland over een Jutter te beschikken. U kunt deze namelijk huren bij Off the Road Wheel systems.

Indien u een Jutter wenst te reserveren, verdient het aanbeveling dit tijdig te doen!

Onderstaand treft u enkele van de belangrijkste huurvoorwaarden aan.
Bij reservering ontvangt u de volledige reserveringsovereenkomst.

 

 1. Reservering komt tot stand op het moment dat de reserveringsovereenkomst getekend door ons retour is ontvangen.
 2. De huurprijs is bij vooruitbetaling en moet worden voldaan binnen 7 dagen na ondertekening van de reserveringsovereenkomst.
 3. Huurder dient bij afhalen van de Jutter een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
 4. Huurder ontvangt de Jutter in goede staat en dient hem ook in goede staat terug te brengen.
 5. Het gebruik van de Jutter is geheel voor eigen risico.
  Off the Road Wheel Systems is niet aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, verlies of diefstal.
 6. Huurder dient de Jutter af te halen bij:
  Off the Road Wheel Systems, Dorpsstraat 37 te Oosterhout Gld.
 7. Indien het zelf ophalen van de Jutter niet mogelijk is, kan de Jutter per koerier op een door u op te geven adres worden afgeleverd. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder. Dit geldt eveneens bij terugbezorging. Het verdient de voorkeur de Jutter bij ons af te halen mede i.v.m. transportrisico’s en uitleg t.a.v. (de)montage en gebruik.
 8. Borgsom bedraagt 115 euro.